Pomagamy pracodawcom realizować rzetelnie, sprawnie i skutecznie działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pomożemy zdefiniować cele, opracujemy kosztorys, koordynujemy działania, monitorujemy wskaźniki i dokonujemy wnikliwej  ewaluacji wykonanego projektu.

Zapraszamy do współpracy: biuro@stellavirium.org Tel 12 294 04 62

„Nie bądź obojętny na losy innych, twórz organizację odpowiedzialną społecznie, czerp satysfakcję z czynienia dobra, bo „Wspaniałość człowieka to nie ilość nabytego bogactwa ale jego prawość i zdolność do wywierania pozytywnego wpływu na ludzi dookoła.”