“Wielkość człowieka to (…) jego umiejętność wywierania pozytywnego wpływu na tych, którzy go otaczają” (Bob Marley)

Jeśli Twoją pasją jest chęć pomocy innym, przekazywanie wiedzy i uczenie ludzi i czujesz potrzebę wywierania wpływu na otaczający Cię świat, dołącz do nas! Ucząc innych, zyskasz możliwość własnego rozwoju, pogłębisz swoje kompetencje i otrzymasz wsparcie metodologiczne z zakresu Train the Trainer i pomożemy Ci przygotować się do międzynarodowej certyfikacji trenerskiej.

Jeśli nasza misja i cele są zgodne z Twoimi wartościami i przekonaniami; jeśli masz  pomysł na rozwinięcie naszej organizacji i mnóstwo entuzjazmu, skontaktuj się z nami – zapraszamy do współpracy wolontariuszy, jednostki pożytku publicznego, organizacje publiczne oraz firmy sektora prywatnego.

Wolontariat w projektach Fundacji STELLA VIRIUM:

Konkurs STELLA VIRIUM (GWIAZDA MOŻLIWOŚCI) – Weź udział w pracach przygotowawczych do Konkursu STELLA VIRIUM (GWIAZDA MOŻLIWOŚCI), którego ideą i misją jest kształtowanie przekonania o sile, pięknie i nieograniczonym potencjale każdego człowieka, jako istoty uczącej się, rozwijającej swoje kwalifikacje przez całe życie, czerpiącej z różnorodnych zasobów swoich możliwości, wciąż przekraczającej ograniczenia własne i otaczającego ją świata. Naszym jedynym celem i pragnieniem jest, aby wyróżnione Statuetką osoby stały się świadectwem wielowymiarowej siły ducha i umysłu.

Wolontariat na rzecz Projektów Career Turn i BBO:

Rozwijaj swoje umiejętności jako TRENER, COACH, MENTOR CZY REKRUTER I dziel się swoją mądrością, wiedzą, doświadczeniem, wiedza I umiejętnościami z beneficjentami projektów CAREER TURN i BARRIER BREAKING OPPORTUNITIES. Celem tych działań jest pomoc i wsparcie dla osób, zwłaszcza bezrobotnych i wykluczonych z różnorodnych środowisk i przygotowanie ich do nowych ścieżek zawodowych, zwłaszcza w międzynarodowych,  wielokulturowych organizacjach i firmach z sektora BPO/SSC.

Od wolontariuszy oczekujemy:

  • pełnego zaangażowania i entuzjazmu w wykonywane zadania,
  • sumienności i odpowiedzialności w wypełnianiu przyjętych zobowiązań,
  • optymizmu, zapału i entuzjazmu w realizacji naszego przedsięwzięcia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt!
Fundacja Rozwoju Kwalifikacji
STELLA VIRIUM
ul. W. Syrkomli 11/8
30-102 Kraków
tel. (12) 294 04 62, wew. 22
E-mail: biuro@stellavirium.org