Jeśli Twoją pasją jest chęć pomocy innym, przekazywanie wiedzy i uczenie ludzi dorosłych w procesie long-life-learning  dołącz do nas. Ucząc innych, zyskasz możliwość własnego rozwoju, pogłębisz swoje kompetencje i otrzymasz wsparcie metodologiczne z zakresu train the trainer.

Pomożemy Ci przygotować się do międzynarodowej certyfikacji trenerskiej.

Dołącz do grona naszych wolontariuszy:
biuro@stellavirium.org,
tel 12 294 04 62