Zakończenie warsztatów 15 edycji Career Turn

Zakończyliśmy warsztaty szkoleniowe w ramach 15 edycji projektu Career Turn we Wrocławiu – egzamin końcowy wszyscy uczestnicy zdali z wynikiem pozytywnym, potwierdzając tym samym, że uzyskali kompetencje niezbędne do aplikowania na stanowiska w sektorze BPO/SSC. Gratulujemy! A teraz wchodzimy w działania zindywidualizowane: pracę z mentorami i coachami 🙂