Wolontariat na rzecz Konkurs STELLA VIRIUM

Przyłącz się do nas i zostań wolontariuszem Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM!

Weź udział w pracach przygotowawczych do Konkursu STELLA VIRIUM (GWIAZDA MOŻLIWOŚCI), którego ideą i misją jest kształtowanie przekonania o sile, pięknie i nieograniczonym potencjale każdego człowieka, jako istoty uczącej się, rozwijającej swoje kwalifikacje przez całe życie, czerpiącej z różnorodnych zasobów swoich możliwości, wciąż przekraczającej ograniczenia własne i otaczającego ją świata. Naszym jedynym celem i pragnieniem jest, aby wyróżnione Statuetką osoby stały się świadectwem wielowymiarowej siły ducha i umysłu.

Nasi wolontariusze:

  • kontaktują się z osobami zaproszonymi do Konkursu,
  • przygotowują materiały promujące Fundację,
  • biorą udział w pracach przygotowawczych do Gali Konkursu.

Od wolontariuszy oczekujemy:

  • pełnego zaangażowania i entuzjazmu w wykonywane zadania,
  • sumienności i odpowiedzialności w wypełnianiu przyjętych zobowiązań,
  • optymizmu, zapału i entuzjazmu w realizacji naszego przedsięwzięcia.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt!

Fundacja Rozwoju Kwalifikacji
STELLA VIRIUM
ul. W. Syrkomli 11/8
30-102 Kraków
tel. (12) 294 04 62, wew. 22
e-mail: biuro@stellavirium.org