Rekrutacja do edycji w 2020 roku zakończyła się.

Czym jest Barriers Breaking Opportunity?

To BEZPŁATNY, edukacyjny projekt dla osób zainteresowanych rozpoczęciem pracy w korporacji, nastawionych na naukę biznesowego języka angielskiego, narzędzi informatycznych przydatnych w pracy oraz poznaniem środowiska korporacyjnego. Naszym celem jest wsparcie szkoleniowe i skuteczna aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem lub dyskryminacją na rynku pracy. .

Do kogo kierujemy projekt?

Do osób różnorodnych, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy lub pracujących poniżej swoich kwalifikacji, między innymi:

 • opiekunowie (w tym rodzice) nieobecni w pracy przez ponad 12 miesięcy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • osoby bez doświadczenia zawodowego
 • osoby defaworyzowane ze względu na wiek
 • osoby przyjeżdżające do Polski (każdej narodowości)
 • ale nie tylko!

Korzyści z udziału w projekcie

Projekt umożliwi Ci:

 • stworzenie i realizację nowych ścieżek zawodowych
 • wejście lub powrót na rynek pracy
 • zwiększenie pewności siebie i motywacji w poszukiwaniu zatrudnienia
 • zdobycie nowych kompetencji
 • adaptację do nowego środowiska pracy

Czego wymagamy od kandydatów?

Chęć zmiany branży, umiejętność afirmacji i elastyczność to cechy niezmiernie ważne w sylwetce uczestnika projektu. Dodatkowo przydatna będzie sprawność w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym – część zajęć będzie prowadzona właśnie w tym języku.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij tutaj!
Regulamin Barriers Breaking Opportunity