Podsumowanie 12 edycji projektu Career Turn we Wrocławiu

Wczorajszą Galą zwieńczyliśmy 12 edycję projektu Career Turn realizowaną we Wrocławiu. Wszyscy beneficjenci pomyślnie zdali egzamin ze znajomości kluczowych zagadnień z sektora SSC/BPO. Dwoje z nich już podjęło pracę. Kilkunastu wolontariuszy otrzymało zaświadczenia potwierdzające ich kompetencje trenerskie. Spotkania sprzyjały wymianie doświadczeń oraz inspirowały uczestników do dalszych działań.