Zostań partnerem naszej nowej działalności – Programu Przełamywania Bariery dla Sektora BPO / SSC, realizowanego w dwóch równoległych formułach:


BBO – Rozwój dla Beneficiairies

 • Dostosowanie do kultury i zachowań korporacyjnych
 • Opanowanie angielskiego biznesowego i korporacyjnego
 • Rozwijanie umiejętności informatycznych / technologicznych

BBO – warsztaty dla ambasadorów

 • Otwartość i tolerancja dla różnorodności
 • Wykorzystywanie nieodkrytych zasobów
 • Rozwijanie talentów – Program Train the Trainer

Korzyści z przystąpienia do projektu:

 • Potencjalni kandydaci do pracy zostaną przygotowani do wejścia do organizacji i zapoznani z niezbędnymi kompetencjami na poziomie podstawowym
 • Liderzy zespołów i menedżerowie są stymulowani do wspierania niejednorodności w środowisku pracy poprzez dopuszczanie do zespołu osób nieuznanych i wykluczonych
 • Trenerzy wewnętrzni i otrzymają praktyczne narzędzia i metodologię skutecznego uczenia się dorosłych

Warunki współpracy:

 • Finansowanie dostosowanego do potrzeb, własnego programu dla dedykowanej lokalizacji
 • Udział w już istniejących projektach (umowa 3 stron)

Po więcej informacji skontaktuj się:

klaudia.kossowska@stellavirium.org

Tel 12 294 04 62