Pomysł projektu Career Turn zrodził się w firmie UBS w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM.

Nasza fundacja powstała jako odpowiedź na zmiany zachodzące w obszarze społeczno – gospodarczym Polski. Wspiera aktywnie kształtowanie kompetencji i kwalifikacji ludzi dorosłych oraz promuje ideę ciągłego rozwoju człowieka przez całe jego życie.

UBS w Krakowie zatrudnia prawie 1300 pracowników wspierających inne oddziały UBS w takich dziedzinach jak; finanse, informatyka, ryzyko operacyjne, prawo, marketing czy kadry. Zespoły w Krakowie współpracują z oddziałami firmy UBS na całym świecie.

UBS w Krakowie, od założenia w 2007 roku aktywnie wspiera lokalną społeczność, jak również przewodzi ogólnopolskim akcjom charytatywnym. Strategia społecznej odpowiedzialności UBS zakłada, że firma jest odpowiedzialnym pracodawcą oraz aktywnym członkiem lokalnej społeczności. W 2014 w firmie przeprowadzono ok 30 projektów wolontariackich, w których wzięło udział ponad 60% pracowników firmy. Flagowymi projektami UBS w Polsce są: Poland Business Run (projekt mający na celu integrację lokalnego biznesu z miastem, promocję zdrowego trybu życia oraz pomoc podopiecznym fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty), Krakow Business Starter (wspierający szkoleniami oraz grantami młodych przedsiębiorców w Krakowie, więcej informacji na stronie: www.krakowbusinessstarter.pl), Diversity Rock Opera (widowisko muzyczne tworzone przez pracowników UBS, wystawiane na głównych deskach artystycznych Krakowa, środki z zakupu biletów przeznaczane na fundację Poza Horyzonty) oraz UBS Art Decoder (projekt wspierający krakowskich artystów) oraz Career Turn.

Firma jest współzałożycielem następujących stowarzyszeń:

ABSL (the Association of Business Service Leaders)

Stowarzyszenie założone w 2009 roku przez UBS oraz korporacje takie jak Hewlett-Packard, Capgemini, Thomson Reuters, Franklin Templeton, oraz Infosys. ABSL umożliwia wymianę wiedzy, doświadczenia oraz najlepszych biznesowych praktyk. Organizacja poprzez współpracę z politykami, urzędami miast, społecznością polskiego biznesu oraz polskim lobby biznesu wpływa na zmiany w prawie polskim, oraz rekomenduje najkorzystniejsze rozwiązania w polskim systemie edukacyjnym.

WBN (Women’s Business Network)

Powstała w 2010 roku z inicjatywy osób pracujących w firmach UBS, Tesco, Shell i Sheraton. Jest to apolityczne, nieformalne i otwarte dla wszystkich stowarzyszenie, którego głównym celem jest wspomaganie oraz promowanie kobiet na stanowiskach zarządczych oraz prezentowanie dostępnych im ścieżek kariery i rozwoju.