Heuresis – firma szkoleniowo-doradcza, jeden z podmiotów założycielskich Fundacji w 2013 roku służy nam wsparciem merytorycznym i metodologicznym przy realizacji naszych działań i projektów.

www.heuresis.pl