Organizacja, z którą ostatnio nawiązaliśmy współpracę – Fundacja Understanding – również działa w obszarze podnoszenia kompetencji i ciągłego rozwoju ludzi dorosłych, koncentrując się w szczególności na wspieraniu różnorodności i tworzeniu społeczności multijęzykowych, multinarodowych i multirasowych.

http://www.klubmulti.pl/o-nas/fundacja-understanding/