Przejdź do głównej zawartości

Fundacja Understanding

Organizacja, z którą ostatnio nawiązaliśmy współpracę - Fundacja Understanding - również działa w obszarze podnoszenia kompetencji i ciągłego rozwoju ludzi dorosłych, koncentrując się w szczególności na wspieraniu różnorodności i tworzeniu społeczności multijęzykowych, multinarodowych i multirasowych.

http://www.klubmulti.pl/o-nas/fundacja-understanding/

Loading...