Działania Fundacji skupiają się na realizacji projektów z zakresu wspierania idei uczenia się przez całe życie (Long-Life-Learning), podnoszenia kompetencji zawodowych, wspierania przystosowania i adaptacji osób wykluczonych do obecnych wymogów rynku pracy i nowych środowisk, oraz wspierania różnorodności i wolontariatu pracowniczego w organizacjach.

Fundacja jest akredytowanym partnerem Heuresis w zakresie certyfikacji American Certification Institute (ACI) oraz International Purchasing and Supply Chain Management Institute (IPSCMI)