Dołącz do CAREER TURN
Zostań partnerem projektu Career Turn realizowanego od 2014 roku przez UBS Polska i Fundację STELLA VIRIUM.

Osiągnięcia projektu:

 • Zrealizowanych 15 edycji
 • Działaniami objęte województwa małopolskie i dolnośląskie
 • Dziesiątki zaktywizowanych zawodowo i przeszkolonych bezrobotnych
 • Wsparcie dla osób z de-faworyzowanych grup społecznych
 • 70% skuteczność w podjęciu zatrudnienia
 • Setki zaangażowanych wolontariuszy realizujących swoje pasje
 • Wielonarodowość – wśród beneficjentów znalazły się osoby z 5 krajów
 • Wzmocnienie marki pracodawcy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie
 • Poparcie ze strony instytucji rynku pracy, urzędów pracy
 • Uhonorowanie patronatem Rady Miasta Krakowa

Korzyści z przystąpienia do projektu:

 • Pozyskanie zmotywowanych, zaangażowanych, lojalnych pracowników
 • Wzrost zaangażowania społecznego własnych pracowników – wolontariat pracowniczy
 • Otwarcie nowych możliwości rozwojowych dla własnych pracowników
 • Wzmocnienie marki pracodawcy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie

Warunki udziału:

 • Partycypacja finansowa – współfinansowanie kosztów realizacji projektu
 • Partycypacja rzeczowa – udostępnienie sal szkoleniowych, infrastruktury
 • Dedykowanie własnych pracowników – wolontariuszy
 • Otwarcie procesów rekrutacyjnych dla beneficjentów projektu

Dowiedz się więcej:

Klaudia.kossowska@stellavirium.org

Tel 12 294 04 62