Zapraszamy do współpracy z uczestnikami  projektu Career Turn realizowanego we współpracy z UBS Polska.

Są to osoby zainteresowane pracą w środowisku korporacyjnym, których motywacja, zaangażowanie, otwartość na zmiany oraz elastyczność zostały zweryfikowane w procesie rekrutacji, a ich znajomość języka angielskiego została oceniona zarówno poprzez rozmowę jak i testy. Ich wiedza i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień potrzebnych do pracy w sektorze BPO/SSC zostały zwalidowane egzaminem prowadzącym do uzyskania międzynarodowego  certyfikatu Certified International Customer Service Associate wydanym przez American Certifcation Institute.

Zapraszamy również do współpracy Pracodawców zainteresowanych kompleksowym wsparciem w  budowaniu różnorodności i zaangażowania w wolontariat pracowniczy w swoich organizacjach.

Więcej informacji: Klaudia.kossowska@stellavirium.org. Tel (12/0 294 04 62, 509 206 033