Popyt na pracownika w korporacjach wzrasta. Przeciętna osoba zatrudniana w sektorze usług wspólnych ma 30 lat i wykształcenie wyższe. Pracownik zostaje w firmie przeciętnie do trzech – pięciu lat, po czym zmienia miejsce pracy. Najczęstszym powodem zmiany pracy jest poczucie “braku możliwości dalszego rozwoju”, “chęć zmiany”oraz rodzaj obowiązków, który nie wspiera osobistych ambicji i potrzeby rozwoju.

Wychodząc na przeciw powyższemu, stworzyliśmy projekt, dzięki któremu – poprzez zestawienie faktycznych oczekiwań pracodawców oraz rzeczywistych umiejętności pracowników – powstanie platforma wzajemnego porozumienia. Bez względu na stereotypy i przyzwyczajenia pragniemy przekonać pracodawców do aktywnego włączania się w proces kształcenia oraz formowania oczekiwań kompetencyjnych względem przyszłych pracowników. Pracowników zaś pragniemy uzbroić w kwalifikacje niezależnie od ich wieku, płci, sytuacji życiowej czy wykształcenia.

Do naszego projektu, który realizujemy w Krakowie i we Wrocławiu, poszukujemy osób chcących budować swoją stabilną przyszłość.
Według przeprowadzonej analizy danych dotyczących bezrobocia w Polsce i na świecie wyróżniliśmy 6 grup społecznych, wymagających wsparcia na rynku pracy. Do osób z tych grup adresujemy nasz projekt. Do udziału zapraszamy;

  1. Osoby młode bez formalnego wykształcenia wyższego (do 25. roku życia),
  2. Osoby dojrzałe (powyżej 45. roku życia),
  3. Kobiety powracające do zatrudnienia po przerwie związanej z wychowaniem dzieci,
  4. Osoby niepełnosprawne
  5. Nauczycieli, którzy utracili zatrudnienie w oświacie
  6. Osoby powracające z emigracji

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY, zapraszamy osoby bezrobotne, z powyższych grup społeczno-zawodowych. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w szkoleniach wymaga także spełnienia przez kandydata kryteriów umiejętności i cech osobowości takich jak:

– Chęć przekwalifikowania się
– Umiejętność dostosowania się
– Elastyczność
– Język angielski na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie
– Podstawowa obsługa komputera

Moduły szkoleniowe
Na podstawie testów kandydat zostanie zakwalifikowany do udziału w cyklu zajęć rozwojowych obejmujących następujące moduły:
1.Moduł zawodowy – księgowość, przetwarzanie danych, obsługa klienta, prawo pracy, pakiet MS Office
2.Moduł umiejętności miękkich – współpraca w grupie, asertywność, motywacja, inteligencja emocjonalna
3.Moduł wprowadzenie do kultury korporacyjnej – struktura organizacyjna korporacji, ochrona danych osobowych, savoir-vivre, zarządzanie czasem pracy

Nowe, poświadczone dokumentem kompetencje ułatwiają pozyskanie zatrudnienia w firmie UBS lub w innej korporacji na terenie całej Polski w następujących dziedzinach:

– Obsługa klienta
– Wsparcie techniczne
– Przetwarzanie danych
– Podstawy księgowości
W projekcie uwzględniona jest również edukacja pracodawców prowadząca do zmian w sposobie rekrutacji oraz zwiększająca elastyczność pracodawcy względem czasu i sposobu pracy (np. dzielenie stanowiska, praca z domu).

Career Turn Formularz Zgłoszeniowy 2018
Career Turn Regulamin
Aplikuj tutaj!