Popyt na pracownika w korporacjach wzrasta. Przeciętna osoba zatrudniana w sektorze usług wspólnych ma 30 lat i wykształcenie wyższe. Pracownik zostaje w firmie przeciętnie do trzech – pięciu lat, po czym zmienia miejsce pracy. Najczęstszym powodem zmiany pracy jest poczucie “braku możliwości dalszego rozwoju”, “chęć zmiany”oraz rodzaj obowiązków, który nie wspiera osobistych ambicji i potrzeby rozwoju.

Wychodząc na przeciw powyższemu, stworzyliśmy projekt, dzięki któremu – poprzez zestawienie faktycznych oczekiwań pracodawców oraz rzeczywistych umiejętności pracowników – powstanie platforma wzajemnego porozumienia. Bez względu na stereotypy i przyzwyczajenia pragniemy przekonać pracodawców do aktywnego włączania się w proces kształcenia oraz formowania oczekiwań kompetencyjnych względem przyszłych pracowników. Pracowników zaś pragniemy uzbroić w kwalifikacje niezależnie od ich wieku, płci, sytuacji życiowej czy wykształcenia.

Nasz projekt, który realizujemy w Krakowie i we Wrocławiu, skierowany jest do osób znajdujących się obecnie w trudnej sytuacji na rynku pracy, bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy lub pracujących poniżej swoich kwalifikacji, między innymi:

  • bez wyższego wykształcenia, bez doświadczenia zawodowego,
  • osób dojrzałych, powyżej 45 roku życia,
  • osób z niepełnosprawnością,
  • ale nie tylko!

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY, zapraszamy osoby bezrobotne, z powyższych grup społeczno-zawodowych. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w szkoleniach wymaga także spełnienia przez kandydata kryteriów umiejętności i cech osobowości takich jak:

– Chęć przekwalifikowania się
– Umiejętność dostosowania się
– Elastyczność
– Język angielski na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie
– Podstawowa obsługa komputera

Moduły szkoleniowe
Na podstawie testów kandydat zostanie zakwalifikowany do udziału w cyklu zajęć rozwojowych obejmujących następujące moduły:
1.Moduł zawodowy – księgowość, przetwarzanie danych, obsługa klienta, prawo pracy, pakiet MS Office
2.Moduł umiejętności miękkich – współpraca w grupie, asertywność, motywacja, inteligencja emocjonalna
3.Moduł wprowadzenie do kultury korporacyjnej – struktura organizacyjna korporacji, ochrona danych osobowych, savoir-vivre, zarządzanie czasem pracy

Nowe, poświadczone dokumentem kompetencje ułatwiają pozyskanie zatrudnienia w firmie UBS lub w innej korporacji na terenie całej Polski w następujących dziedzinach:

– Obsługa klienta
– Wsparcie techniczne
– Przetwarzanie danych
– Podstawy księgowości
W projekcie uwzględniona jest również edukacja pracodawców prowadząca do zmian w sposobie rekrutacji oraz zwiększająca elastyczność pracodawcy względem czasu i sposobu pracy (np. dzielenie stanowiska, praca z domu).

Career Turn Formularz Zgłoszeniowy 2019
Career Turn Regulamin
Aplikuj tutaj!