Pomocna Dłoń to zdalny, ogólnopolski projekt wsparcia społecznego organizowany przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM we współpracy z wolontariuszami firmy State Street.
Nasze działania kierujemy do wszystkich osób, które ucierpiały z powodu pandemii Covid-19, zarówno w obszarze zawodowym, ale również w sensie prawnym, relacji społecznych i zdrowia psychicznego. W szczególności chcemy dotrzeć do osób, które mają utrudniony dostęp do świadczeń – osób z mniejszych miejscowości, miast powiatowych czy obszarów wiejskich, ale nie tylko!
Każdemu uczestnikowi projekt zapewnia wsparcie mentora przez okres trwania projektu. W ramach wachlarza oferty wsparcia znajdują się również:

 • wsparcie psychologiczne
 • wsparcie zawodowe
 • wsparcie prawnicze

Dobierane do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
  Prosimy podać przedział wiekowy:

  Czy posiada Pan/Pani orzeczenie o niepełnosprawności?


  W jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na Pana/Pani życie zawodowe? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):


  Czy pandemia wpłynęła na inne Pani/Pana obszary życia, tj. społeczne, rodzinne, zdrowia psychicznego?
  a. społeczne:

  b. rodzinnych:

  c. zdrowia psychicznego:


  Jakie posiada Pan/Pani wykształcenie?


  Czym obecnie się Pan/Pani zajmuje?

  Jakie jest Pana/Pani doświadczenie zawodowe? (np. w jakiej branży Pan/Pani pracował/a)

  Czy posiada Pan/Pani jakieś kompetencje zawodowe? (np. obsługa programu excel, obsługa wózka widłowego)


  Czy ma Pan/Pani stały/stabilny dostęp do Internetu?


  Czy ma Pan/Pani dostęp do urządzenia, z opcją wideokamery, które umożliwi aktywny udział w projekcie?


  Jakiej jest Pan/Pani narodowości?


  W jakim stopniu posługuje się Pan/Pani językiem angielskim?


  W jakim stopniu posługuje się Pan/Pani językiem polskim?


  Z jakiego obszaru oczekuje Pan/Pani wsparcia? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  Prosimy opisać, czego Pan/Pani oczekuje od projektu.

  Prosimy o napisanie kilku zdań o sobie.

  Czy ma Pan/Pani jakieś inne wyzwania/problemy/potrzeby, w których potrzebuje Pan/Pani wsparcia?

  Skąd Pan/Pani dowiedział/a się o projekcie?  Zapoznałem/am się z regulaminem i przyjmuję do wiadomości kryteria kwalifikacji do projektu.
  Administratorem danych jest Fundacja Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM
  z siedzibą w Krakowie przy ul. W. Syrokomli 11/8. Dane zbierane są w
  celu rekrutacji kandydatów do programu Pomocna Dłoń edycja 2021.

  Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich
  danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.