• Popyt na pracownika w korporacjach wzrasta. Przeciętna osoba zatrudniana w sektorze usług wspólnych ma 30 lat i wykształcenie wyższe. Pracownik zostaje w firmie przeciętnie do trzech - pięciu lat, po czym zmienia miejsce pracy. Najczęstszym powodem zmiany pracy jest poczucie "braku możliwości dalszego rozwoju", "chęć zmiany"oraz rodzaj obowiązków, który nie wspiera osobistych ambicji i potrzeby rozwoju.
 • Wychodząc na przeciw powyższemu, stworzyliśmy projekt, dzięki któremu - poprzez zestawienie faktycznych oczekiwań pracodawców oraz rzeczywistych umiejętności pracowników - powstanie platforma wzajemnego porozumienia. Bez względu na stereotypy i przyzwyczajenia pragniemy przekonać pracodawców do aktywnego włączania się w proces kształcenia oraz formowania oczekiwań kompetencyjnych względem przyszłych pracowników. Pracowników zaś pragniemy uzbroić w kwalifikacje niezależnie od ich wieku, płci, sytuacji życiowej czy wykształcenia. 

 • Do naszego projektu, który realizujemy w Krakowie i we Wrocławiu, poszukujemy osób chcących budować swoją stabilną przyszłość.
 • Według przeprowadzonej analizy danych dotyczących bezrobocia w Polsce i na świecie wyróżniliśmy 5 grup społecznych, wymagających wsparcia na rynku pracy. Do osób z tych grup adresujemy nasz projekt. Do udziału zapraszamy;

 • 1. Osoby młode bez formalnego wykształcenia wyższego (do 25. roku życia),
 • 2. Osoby dojrzałe (powyżej 45. roku życia),
 • 3. Kobiety powracające do zatrudnienia po przerwie związanej z wychowaniem dzieci,
 • 4. Osoby niepełnosprawne
 • 5. Nauczycieli, którzy utracili zatrudnienie w oświacie

 • Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY, zapraszamy osoby bezrobotne, z powyższych grup społeczno-zawodowych. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w szkoleniach wymaga także spełnienia przez kandydata kryteriów umiejętności i cech osobowości takich jak:

 • - Chęć przekwalifikowania się
 • - Umiejętność dostosowania się
 • - Elastyczność
 • - Język angielski na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie
 • - Podstawowa obsługa komputera

 • Moduły szkoleniowe
 • Na podstawie testów kandydat zostanie zakwalifikowany do udziału w cyklu zajęć rozwojowych obejmujących następujące moduły:
 • 1.Moduł zawodowy - księgowość, przetwarzanie danych, obsługa klienta, prawo pracy, pakiet MS Office
 • 2.Moduł umiejętności miękkich - współpraca w grupie, asertywność, motywacja, inteligencja emocjonalna
 • 3.Moduł wprowadzenie do kultury korporacyjnej - struktura organizacyjna korporacji, ochrona danych osobowych, savoir-vivre, zarządzanie czasem pracy

 • Program zakończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie rozpoznawalnego wśród pracodawców certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje, sygnowanego przez ACI – American Certification Institute.
 • Nowe, poświadczone dokumentem kompetencje ułatwiają pozyskanie zatrudnienia w firmie UBS lub w innej korporacji na terenie całej Polski w następujących dziedzinach:

 • - Obsługa klienta
 • - Wsparcie techniczne
 • - Przetwarzanie danych
 • - Podstawy księgowości
 • W projekcie uwzględniona jest również edukacja pracodawców prowadząca do zmian w sposobie rekrutacji oraz zwiększająca elastyczność pracodawcy względem czasu i sposobu pracy (np. dzielenie stanowiska, praca z domu).

 • Aplikuj do Career Turn