Fundacja Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM

NIP: 6772374494

REGON: 122829528

KRS: 0000457163

Zarząd Fundacji

Małgorzata Łukawska

Prezes Fundacji


Rada Fundacji

Barbara Matyaszek-Szarek

Przewodnicząca Rady Fundacji

Adamina Solecka

Członek Rady Fundacji