• Misja i działalność naszej Fundacji

  • Misją Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM jest szeroko pojęty rozwój. W związku z tym koncentrujemy się na działaniach, które umożliwiają efektywny wzrost w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społeczny. Nasz azymut to Long Life Learning (LLL), czyli indywidualnie kształtowane zarządzanie wiedzą. Chcemy uczestniczyć w tym procesie zarówno jako uczący się – czerpiący z zasobów innych a także jako wspierający innych – dzielący się własnymi zasobami.


  • W związku z tym zachęcamy Was do udziału w naszych wydarzeniach, do których należą:

  • •spotkania rozwojowe w ramach grup samouczących się (SET – Self Education Team);
  • •spotkania w ramach Koła Liderów (skupiających praktyków, którzy uzyskali międzynarodowy certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje);
  • •spotkania networkingowe, które stanowią ważne wydarzenie w procesie LLL.

  • Nasze propozycje mają przede wszystkim kształtować profil liderów ukierunkowanych na rozwój a przez to na sukces. Uważamy, że ciągła wymiana informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów w biznesie może mieć na to znaczący wpływ … i my chcemy Was w tym wspierać i towarzyszyć.