1. GMP - cena 800 zł netto 
  2. Audytor Wewnętrzny ISO 29900 - cena 800 zł netto 
  3. Pełnomocnik ds Jakości ISO 29990 - cena 800 zł netto 
  4. Audytor wewnętrzny ISO 9000 - cena 800 zł netto 
  5. Pełnomocnik ds Jakość ISO 9000 - cena 800 zł netto